เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่สมควรได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อม คณะผู้บริหาร รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ประธาน อสม โกรกสมอ และเจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่สมควรได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนายจอน แสขุนทด บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกสมอ เขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13