เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด พร้อมด้วย อสม.


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้ นางประสิทธิ์ ชุ่มตะคุ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด พร้อมด้วย อสม. ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01