เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการ โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายสุรพล แพะขุนทด ม.14 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13