เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ


วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้กองช่างลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลโกรกสมอ ตรงข้ามบ้าน นางสุกัญญา แก้วมีค่า หมู่ที่ 4 และดำเนินการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ ข้างบ้านนายจรูญ มดขุนทด หมู่ที่14 ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด สืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13