เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณศาลารอรถโดยสารประจำทาง หมู่ที่ 15


วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณศาลารอรถโดยสารประจำทาง หมู่ที่ 15 เขตเทศบาลตำบลหนองกราด เนื่องจากได้รับแจ้งประชาชนว่ามีหญ้าขึันรก อาจเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์มีพิษ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ทำให้หญ้าขึ้นเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงได้ดำเนินการตัดหญ้า ผลปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13