เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด แจ้งว่า ครูผู้ดูแลเด็ก อนุบาล 1 ได้รับเชื้อโควิด และทางศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหนองกราด ได้แจ้งหยุดการเรียนการสอน อนุบาล 1 เป็นเวลา 3 วัน คือวันพุธ ที่ 24 - วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 (อนุบาล 2 ทำการเรียนการสอนปกติ) นั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า จึงได้ดำเนินการฆ่าเชื้อ ล้างทำความสะอาดพื้นห้อง เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น และของใช้ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนและบุคลากรต่อไป

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13