เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง


วันที่ 27 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้กองช่าง ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ตามที่ได้รับแจ้งจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เขต 1 ได้แก่ บริเวณติดกับถนนหลวงหมายเลข 2217 ด่านขุนทด-บำเหน็จณรงค์ พิกัด: หน้าอู่ซ่อมรถไถ นายสมเกียรติ สองห้องนอก บ้านเลขที่24/3 หมู่3 ตำบลหนองกราด และบริเวณติดถนนหลวงหมายเลข2217 ด่านขุนทด-บำเหน็จณรงค์ ซอยทางเข้าบ้านนางจำปา เอี่ยมสะอาด บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 3 จุดที่2 ไฟชะโงกดับ ถัดมาประมาณ 50 เมตร จากบ้านนางจำปา เอี่ยมสะอาด บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 3 (เสาไฟฟ้า ไฟชะโงกต้นที่ 3 ติดกับรั้ว) เทศบาลตำบลหนองกราดได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-11
2024-06-11