เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ประสุขอำเภอชุมพวง


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลหนองกราด กลุ่มทอผ้าใหม่บ้านแหลมทอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ประสุขอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13