เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ประสุขอำเภอชุมพวง


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลหนองกราด กลุ่มทอผ้าใหม่บ้านแหลมทอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ประสุขอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

2023-11-27
2023-11-23
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-21
2023-11-21
2023-11-20
2023-11-20
2023-11-20