เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ตรวจสอบ เรื่อง ร้องเรียนใบไผ่ลุกล้ำ


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาล มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งแจ้งผู้นำหมู่บ้าน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นในหมู่ที่ 4 เพื่อตรวจสอบ เรื่อง ร้องเรียนใบไผ่ลุกล้ำและร่วงหล่นเป็นจำนวนมากอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอัคคีภัยได้ เพื่อทำการไกล่เกลี่ยเหตุร้องเรียนดังกล่าว และแจ้งคู่กรณีให้ดำเดินการแก้ไขต่อไป

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13