เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่ (กสทช. ) สุ่มตรวจการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่


เมื่อวันที่ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา (กสทช. ) ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองกราด สุ่มตรวจการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ และการขออนุญาตใช้คลื่นวิทยุคมนาคม ในเขตอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13