เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการนำน้ำส่งให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และน้ำประปายังเข้าไม่ถึง


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ่เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการนำน้ำส่งให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และน้ำประปายังเข้าไม่ถึง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13