เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ออกระงับเหตุไฟไหม้บ่อขยะ


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับแจ้งเหตุ ไฟไหม้บ่อขยะ เทศบาลตำบลหนองกราด จึงได้นำเรียน นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด และขออนุญาตออกระงับเหตุ ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13