เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย ร่วมบูรณาการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13