เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ออกบริการเก็บค่าขนมูลฝอยนอกสถานที่


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้ดกองคลัง เทศบาลตำบลหนองกราด ออกบริการเก็บค่าขนมูลฝอยนอกสถานที่ ตั้งแต่เวลา 8:30 น. - 12:00 น. ในหมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 13 ,หมู่ที่ 14 และ หมู่ที่ 15 ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13