เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมหอกระจายข่าว


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ตามที่ได้รับแจ้งจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง หอกระจายข่าวไม่ดัง เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองกราด ทำการตรวจสอบ นั้น ปรากฎว่า มีหอกระจายข่าวไม่ดัง ดังเบา และเสีย จำนวนหลายจุดด้วยกัน ช่างได้ดำเนินการถอดไปซ่อม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่า ขณะนี้ หอกระจายข่าว พิกัด หมู่ที่ 3 , พิกัด ม.14 ,พิกัด ม.4 ,พิกัด ม.13 จะไม่ได้เสียงหอกระจายข่าว เนื่องจากอยู่ในระหว่างดำเนินการซ่อม จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13