เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ทำความสะอาดบริเวณลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการ ทำความสะอาดบริเวณลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี เทศบาลตำบลหนองกราดและถนนกำลังเอก 1

2023-11-27
2023-11-23
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-21
2023-11-21
2023-11-20
2023-11-20
2023-11-20