เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


การประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองกราด โดยมีคณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ชั้น 1

2023-11-27
2023-11-23
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-21
2023-11-21
2023-11-20
2023-11-20
2023-11-20