เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


การประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองกราด โดยมีคณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ชั้น 1

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13