เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงให้สามารถพร้อมใช้งาน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงให้สามารถพร้อมใช้งาน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-11-27
2023-11-23
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-22
2023-11-21
2023-11-21
2023-11-20
2023-11-20
2023-11-20