เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานีดับเพลิง (ศูนย์เทวา)


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานีดับเพลิง(ศูนย์เทวา) เทศบาลตำบลหนองกราด และบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13