เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณวัดหนองกราด


วันที่ 12 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล กองช่างลงพื้นที่ทำกิจกรรม ทำความสะอาดประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณวัดหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13