เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการทำความสะอาดและตกแต่งสถานที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) เพื่อเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ


ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) ดำเนินการล้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) และบริเวณโดยรอบ พร้อมตกแต่งสถานที่ เพื่อเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13