เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ปรับปรุงภูมิทัศบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกัน ปรับปรุงภูมิทัศบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด บริเวณสนามเด็กเล่น และบริเวณ รอบห้องน้ำหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด และขอบคุณเจ้าหน้าที่พร้อมรถจากกองช่าง กองสาธารณสุข ที่ช่วยบรรทุกทรายมาปรับสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อให้เด็กได้เล่นอย่างปลอดภัย

และขอขอบคุณนายสุรพล แพะขุนทด ที่นำรถไถ่มาตักดินใส่รถให้ อำนวยความสะดวกให้ในครั้งนี้

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13