เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


การประชุมประจำเดือน มกราคม 2566


วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด ได้กำหนดประชุมประจำเดือน มกราคม 2566 นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราดทุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อนำนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา นโยบายของอำเภอด่าขุนทด และข้อราชการต่างๆ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13