เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมการเรียนการสอน,ก่อนนอนพักกลางวัน,ก่อนกลับบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด


วัน จันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด นำนโยบายของ นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดและ นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้คุณครูได้ดูแลนักเรียนดื่มนม และนำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด เดินจงกรม นั่งสมาธิ ก่อนเริ่มทำกิจกรรมการเรียนการสอน,ก่อนนอนพักกลางวัน ,ก่อนกลับบ้าน ทุกวัน

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13