เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล บริการน้ำที่ประชาชนร้องขอมา


วันที่ 2 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้มอบมายให้ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล บริการน้ำที่ประชาชนร้องขอมาเนื่องจากมีความจำเป็นใช้น้ำ

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13