เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมแต่งกายสวมชุดผ้าไทยตามนโยบายจังหวัดนครราชสีมา "ผ้าไทย ใส่สนุก" เพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไทยท้องถิ่น


ในวันที่ 5 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด นานเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมแต่งกายสวมชุดผ้าไทยตามนโยบายจังหวัดนครราชสีมา "ผ้าไทย ใส่สนุก" เพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไทยท้องถิ่น

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13