เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการขุดลอกวัชพืชดินเลน และขยะบริเวณทางระบายน้ำเสีย


26 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมทีมงานกองช่าง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมโครงการ ขุดลอกวัชพืชดินเลน และขยะบริเวณทางระบายน้ำเสีย หน้าทางเข้าโรงเรียนหนองกราดวัฒนา และบริเวณทางระบายน้ำเสียข้างทาง หนองบังตา บ้านโกรกสมอ บ้านหนองกราด ที่อุดตันและตื้นเขิน เพื่อระบายน้ำทิ้งลดการเน่าเหม็น ของน้ำเสียและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13