เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมแก่ผู้พิการประจำปี พ.ศ 2565


27 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมแก่ผู้พิการประจำปี พ.ศ 2565 รายนางนกเขา เลนสันเทียะ หมู่ 13 โดยได้รับงบประมาณจากอบจ. จำนวน 50,000 บาท เพื่อปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยของผู้พิการ ได้รับเกียรติจากนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกอบจ. นครราชสีมา พร้อมคณะ และเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการดังกล่าว หมู่ 13 บ้านหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13