เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข


27 กันยายน 2565 นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นายธรา ฐิตเรวุฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด อสม. ทุกท่าน คณะกรรมการหมู่บ้าน พี่น้องประชาชนหมู่ 3 หมู่ 13 พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมอบรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปให้มาดำเนินการ โครงการทั้ง 6 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดยได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ให้มาดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ทั้ง 6 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด หมู่บ้านละ 20,000 บาท การจัดอบรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13