เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สูงอายุในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565


28 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราดและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สูงอายุในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ.ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13