เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วม


30 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนานางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นายประจักษ์ หงษ์ศรีอภัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทีมงานกองช่าง พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานทำความสะอาด ทีมงานป้องกัน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกันก่อกระสอบทราย เพื่อลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมเข้าบ้านชาวบ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ช่วยลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังมวลน้ำจากพายุโนรู ออกสำรวจทางน้ำบึงหนองใหญ่ บึงหนองช้าง และแก้ปัญหาทางน้ำในเบื้องต้น ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เทศบาลตำบลหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13