เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราดทุกวันจันทร์


วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับมอบหมายจาก นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ให้ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราดทุกวันจันทร์

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13