เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างประตูน้ำบึงหนองใหญ่และรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับ ผู้อำนวยกองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา นายช่างโยธา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯ ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างประตูน้ำบึงหนองใหญ่และรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13