เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพให้คนพิการ ทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด


วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร นายประจักษ์ โหงขุนทด ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด มอบถุงยังชีพให้คนพิการ ทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด จำนวน 2 ราย และมอบถุงยังชีพ พร้อมเงินช่วยเหลือ 500 บาท จำนวน 2 ราย ให้กับคนพิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย(น้ำท่วม) โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เทศบาลตำบลหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07