เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ออกตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลหลายหลวงปู่คง (ซอยข้างบ้านนายสุนทร ภูมิจันทึก) ชุมชนหนองยายหอม หมู่ที่ 13


ด้วยวันที่ 6 ตุลาคม 2564  นำโดยนายประจักษ์ โหงขุนทด ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างผู้ควบคุมงานจ้าง ได้ดำเนินการออกตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลหลายหลวงปู่คง (ซอยข้างบ้านนายสุนทร ภูมิจันทึก) ชุมชนหนองยายหอม หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07