เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ขอขอบคุณทุกท่านที่นำอาหาร ผลไม้ และร่วมบริจาค พัดลม น้ำดื่ม เงิน เตียงนอน และสิ่งของอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งกัลยาณมิตรทุกท่านที่เป็นสะพานบุญ ประชาประชาสัมพันธ์ แชร์ข้อมูล เป็นสื่อกลาง ประสานงานต่างๆ ช่


เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ขอขอบคุณทุกท่านที่นำอาหาร ผลไม้ และร่วมบริจาค พัดลม น้ำดื่ม เงิน เตียงนอน และสิ่งของอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งกัลยาณมิตรทุกท่านที่เป็นสะพานบุญ ประชาประชาสัมพันธ์ แชร์ข้อมูล เป็นสื่อกลาง ประสานงานต่างๆ ช่วยเหลือผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในครั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่านด้วยค่ะ

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07