เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อฟปร. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การรับผู้ป่วยโควิค-19 เข้าศูนย์ดูแลผู้ป่วยระบบชุมชน และการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อฟปร. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การรับผู้ป่วยโควิค-19 เข้าศูนย์ดูแลผู้ป่วยระบบชุมชน และการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคิด-19) ณ วัดหนองกราด

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07