เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่ อปพร.เทศบาลตำบลหนองกราด ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ด้วยระบบชุมชน (Community Isolation :CI) วัดหนองกราด โดย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยกา


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อปพร.เทศบาลตำบลหนองกราด ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ด้วยระบบชุมชน (Community Isolation :CI) วัดหนองกราด โดย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและดูความปลอดภัยของผู้ป่วย และประชาชนในตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07