เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่ อบต.หนองกราด ได้มาดำเนินการ ตรวจเช็คระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ป่วย หมอ และเจ้าหน้ที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้พูดคุยสื่อสารกันได้ และดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ หลังจากผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยา


วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.หนองกราด ได้มาดำเนินการ ตรวจเช็คระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ป่วย หมอ และเจ้าหน้ที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้พูดคุยสื่อสารกันได้ และดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ หลังจากผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ด้วยระบบชุมชน(Community Isolation :CI) วัดหนองกราด ซึ่งเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดหนองกราด (โรงพยาบาลสนาม) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และประชาชนในตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07