เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ประชาชนมอบอาหาร ผลไม้ ให้กับ อปพร.และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ด้วยระบบชุมชน (Community Isolation :CI) วัดหนองกราด ซึ่งเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง


วันที่ 6 สิงหาคม 2564  เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ขอขอบคุณทุกท่านที่นำอาหาร ผลไม้ และร่วมบริจาคสิ่งของอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งกัลยาณมิตรทุกท่านที่เป็นสะพานบุญ ประชาประชาสัมพันธ์ แชร์ข้อมูล เป็นสื่อกลาง ประสานงานต่างๆ ช่วยเหลือผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในครั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่านด้วยค่ะ

 

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07