เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้ นางสาวปรียาภรณ์ พลฉิมพลี. ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยนางปราณี พวกขุนทด, นายสมบัติ อู๋สูงเนิน และ นายวุฒิกร พัดขุนทด นำอาหารพร้อมเครื่อง


วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้ นางสาวปรียาภรณ์ พลฉิมพลี. ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยนางปราณี พวกขุนทด, นายสมบัติ อู๋สูงเนิน และ นายวุฒิกร พัดขุนทด นำอาหารพร้อมเครื่องดื่มมอบให้ประชาชนที่ต้องแยกกักตัวที่บ้าน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-06