เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้มอบเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน อปพร.เทศบาลตำบลหนองกราด อปพร.อบต.หนองกราด สำหรับใช้ในการาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย


เมื่อวันที 7 กรกฎาคม 2564 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้มอบเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน อปพร.เทศบาลตำบลหนองกราด อปพร.อบต.หนองกราด สำหรับใช้ในการาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ด้วยระบบชุมชน (Community Isolation :CI) วัดหนองกราด ซึ่งเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดหนองกราด (โรงพยาบาลสนาม) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และประชาชนในตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบพระคุณท่านมากค่ะ

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07