เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่ อปพร.เทศบาลตำบลหนองกราด และ อปพร.อบต.หนองกราด เข้าร่วมปฏิบัติงานให้ความสะดวก ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ด้วยระบบชุมชน(Community Isolation :CI) วัดหนองกราด


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ผ่าน เจ้าหน้าที่ อปพร.เทศบาลตำบลหนองกราด และ อปพร.อบต.หนองกราด เข้าร่วมปฏิบัติงานให้ความสะดวก ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ด้วยระบบชุมชน(Community Isolation :CI) วัดหนองกราด เทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดหนองกราด (โรงพยาบาลสนาม) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และประชาชนในตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขอนุโนทนาบุญกับทางงวัดหนองกราดได้มอบถุงชีพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07