เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่สภาเทศบาลตำบลหนองกราดมีมติแต่งตั้งฯ ได้ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13