เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ออกตรวจงานในโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด รองปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกตรวจงานในโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563 ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13