เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมมารยาทไทย


วันที่ 25 สิงหาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการส่งเสริมมารยาทไทย" ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายตามกาล "ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 นำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด รองสมชาย สุวรรณมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประธานชุมชนทั้ง 8 ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการความอนุเคราะห์จากโรงเรียนหนองกราดวัฒนานำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมมารยาทไทย" ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายตามกาล "ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13