เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อวิเคราะห์ค่างาน และจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดได้ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อวิเคราะห์ค่างาน และจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13