เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการฯ ประจำปี 2563


27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับ ศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอด่านขุนทด ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการฯ ประจำปี 2563 นายวิชัย พัดขุนทด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13