เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


พิธีเลี้ยงตาปู่บ้านประเพณีท้องถิ่น


วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมพิธีเลี้ยงตาปู่บ้านประเพณีท้องถิ่นที่สืบต่อกันมาเป็นเวลานาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13