เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ตรวจคัดกรองตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคโควิค 2019 ตลาดนัดในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสมาเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องชาวเทศบาลตำบลหนองกราดและประชาชนทุกท่าน ร่วมเปิดตลาดนัดวันจันทร์หลังจากปิดตลาดมาช่วงโรคระบาคโควิค 2019  โดยผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคโควิค 2019

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13